Care Center

Rozwiązania pozwalające podnieść komfort i bezpieczeństwo życia osób starszych i dzieci, minimalizujące ryzyko i podnoszące poczucie bezpieczeństwa.

• Image and Text

Bezpieczne dziecko

Wszyscy wiemy, jak ważną sprawą jest bezpieczeństwo dzieci.


W związku z tym każde dziecko uczy się zasad postępowania w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą wystąpić.

Mówić i przypominać o nich powinni też dorośli: nauczyciele, rodzice czy inni opiekunowie.

Szkoła proponująca naszą platformę - to placówka konkurencyjna, dbająca o bezpieczeństwo swoich uczniów.

Dzięki naszej platformie możesz:

lokalizować dziecko

otrzymywać powiadomienia

reagować w przypadku zagrożenia

skontaktować się z dzieckiem

• Image and Text

Bezpieczny Senior

Zdalna Opieka Senioralna

Bezpieczny Senior - to usługa która pozwoli zadbać o zdrowie i życie naszych seniorów.

Zdalna Opieka Senioralna pozwala na bieżące monitorowanie podstawowych parametrów życiowych oraz konsultowanie stanu zdrowia i samopoczucia osób w wieku podeszłym. Badania mogą być wykonywane przez samego pacjenta, ale również przez jego opiekuna lub personel medyczny zarówno w domu (dla jednego pacjenta), jak i w domach opieki lub w ośrodkach skupiających seniorów (usługi dedykowane grupom badanych). Na podstawie przesyłanych wyników lekarz prowadzący może skontaktować się z pacjentem, zarządzić wizytę domową lub wezwać pogotowie ratunkowe.

 - Przykład 1 na 3 kolumny

SOS

W naszej podstawowej wersji każde urządzenie w które wyposażony jest podopieczny posiada sygnalizację zagrożenia. Wciśnięcie przycisku informuje opiekuna o stanie zagrożenia wraz z lokalizacją .

 - Przykład 2 na 3 kolumny

Lokalizacja

Dostępna dla opiekuna w dedykowanej aplikacji. Lokalizacja może być udostępniana również w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających podopiecznemu jak przekroczenie stref nadzoru, sygnał SOS

- Przykład 3 na 3 kolumny

Przypomnienia

System powiadamia o terminie przyjęcia leków lub wykonania zaplanowanego działania. Możesz być spokojny nie przegapisz godziny przyjęcia leku.

 - Przykład 1 na 3 kolumny

Komunikacja

Powiadomienia o zagrożeniach wysyłane są za pomocą SMS, E-mail oraz połączeń głosowych lub video w zależności od wybranego modelu

 - Przykład 2 na 3 kolumny

Historia

Nasz rozbudowany system umożliwia wygenerowanie raportów zarówno lokalizacja jak również danych telemetrycznych

- Przykład 3 na 3 kolumny

Bateria

Bieżąca informacja o stanie naładowania urządzenia oraz alert o jego rozładowaniu poniżej określonej wartości

 - Przykład 1 na 3 kolumny

Pomiar tętna

Urządzenie mierzy w czasie rzeczywistym tętno i wysyła informację na serwer Care Center oraz do opiekuna na dedykowaną aplikację. W przypadku przekroczonych norm generowany jest alarm.

 - Przykład 2 na 3 kolumny

Pomiar pulsu

Urządzenie mierzy puls i wysyła informację na ser wer Care Center oraz do opiekuna na dedykowaną aplikację w czasie rzeczywistym. W przypadku przekroczonych norm generowany jest alarm.

- Przykład 3 na 3 kolumny

Strefy nadzoru

W panelu administracyjnym wyznaczamy strefy nadzoru. Przykładową strefą może być dom. Przekroczenie tej strefy przez podopiecznego będzie wysyłało sygnał wraz z podaniem lokalizacji do opiekuna.

 - Przykład 1 na 3 kolumny

Kroki

Pomiar kroków, pokonanego dystansu, spalonych kalorii.

 - Przykład 2 na 3 kolumny

Upadek

Wykrywanie upadku, zasłabnięcia.

- Przykład 3 na 3 kolumny

inne...

Wiele innych funkcjonalności

Dla instytucji.

Naszą aplikację udostępniamy dla Samorządów, Organów Pomocy Społecznej, Fundacji, Stowarzyszeń i Szkół.

Zastosowanie naszej teleopieki wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Samorząd, który wdrożył Care Center to samorząd przyjazny oraz atrakcyjny dla Seniora. Care Center - to centrum opieki na który składają się opaski dla seniorów i dzieci, serwery oraz ludzie, czuwający nad stabilnością systemu.

System zaprojektowaliśmy tak by jak najbardziej wykluczyć ryzyko błędu oraz fałszywego alarmu. Nasz system opasek umożliwia również organizację pracy opiekunów.


Dla klientów indywidualnych.

Z naszej aplikacji mogą również skorzystać bliscy. Dzięki Care Center opiekun w czasie rzeczywistym może śledzić parametry życiowe oraz lokalizację seniora/dziecka. Dane do aplikacji wysłane są bezpośrednio z dedykowanej opaski.

Wpływa to na poczucie bezpieczeństwa seniora/dziecka  że cały czas ktoś nad nim czuwa. Opiekun natomiast może wykonywać swoje codzienne obowiązki mając pewność, że w sytuacji zagrożenia system go o tym poinformuje.

Udostępnij