Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem


 Inteligent Electronics Systems przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z witryną internetową www.inelsys.pl.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (ang. GDPR) będzie stosowane od 25 maja 2018. Jest to unijna regulacja mówiąca o tym, w jaki sposób obchodzić się z danymi osobowymi i w jaki sposób te dane chronić. T‑Mobile Polska S.A. jest administratorem Państwa danych osobowych. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Inteligent Electronics Systems Al. Gen. Chruściela 37/39 lok 61, 04-454 Warszawa, Polska.

W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: info@inelsys.pl.

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub adres IP komputera.

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ?


3.1 DANE WPROWADZONE PRZEZ PAŃSTWA

W przypadku zawarcia z nami umowy, wypełnienia pól rejestracyjnych lub wyrażenia przez Państwa zgody, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe, w szczególności dane określone w punkcie 2.

3.2 DANE REJESTROWANE AUTOMATYCZNIE

W celu zapewnienia Państwu potrzebnych informacji na naszej stronie internetowej, przetwarzamy również następujące dane:

 • adres strony internetowej, którą odwiedziłeś bezpośrednio przedtem (tzw. "odsyłacz")

 • datę i godzinę wizyty

 • właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.

 • adres IP urządzenia

 • numery identyfikacyjne, które przechowujemy w urządzeniu. Dzięki temu numerowi identyfikacyjnemu możemy rozpoznać Państwa urządzenie na stronie internetowej. Z technicznego punktu widzenia te numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. cookies lub eTags.

 • identyfikatory urządzeń, które składają się z indywidualnych cech urządzenia mobilnego. Na podstawie tych identyfikatorów urządzeń możemy również rozpoznać urządzenie na stronie internetowej. Przykładami takich identyfikatorów urządzeń są:

 • „Ad-ID" systemu operacyjnego Apple iOS

 • „Identyfikator reklamowy" systemu operacyjnego Android

4. KIEDY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

4.1 ZAWIERANIE UMÓW

Twoje dane osobowe przetwarzamy podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub subskrypcji naszego biuletynu.

O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie umowy).

4.2 OBSŁUGA STRONY INTERNETOWEJ

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu najlepsze możliwe produkty, oferty i treści dostosowane do Państwa potrzeb na inelsys.pl oraz aby Państwa wizyta na naszej stronie internetowej była jak najbardziej pouczająca i przyjemna. O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem Państwu możliwie najatrakcyjniejszej strony internetowej).

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

5.1 KONTO KLIENTA

Aby móc dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym, należy utworzyć osobiste konto użytkownika (zwane dalej "kontem użytkownika"). Możesz przechowywać swoje dane osobowe na koncie użytkownika. Konto użytkownika ułatwia wygodne zakupy w naszym sklepie internetowym.

Do założenia osobistego konta użytkownika potrzebne jest imię i nazwisko oraz, w zależności od przypadku, adres i numer telefonu. Ponadto użytkownicy muszą podać swój adres e-mail oraz hasło, które wybrali. Podany przez użytkowników adres e-mail służy również jako dane dostępu do konta użytkownika. Ponadto użytkownicy mogą przechowywać swoje dane osobowe na swoim koncie użytkownika, a tym samym wygodnie robić zakupy w sklepie internetowym. Informacje te mogą być w każdej chwili aktualizowane w obszarze osobistym konta użytkownika ("Informacje o Koncie").

Trwałe pliki cookie (patrz Punkt 6.) są zapisywane na urządzeniu użytkownika za pomocą funkcji "Zostań zalogowany", która zapewnia, że użytkownik nie musi się ponownie logować przy kolejnych wizytach na naszej stronie internetowej. Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkownika, jeśli wyłączył on zapisywanie takich plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn wypowiedzieć dostęp do konta użytkownika. Najprostszym sposobem jest wysłanie nieformalnej wiadomości e-mail na adres info@inelsys.pl.

5.2 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

W przypadku zamówienia produktów w naszym sklepie internetowym przetwarzanie danych osobowych służy do zawarcia i realizacji umowy, a także realizacji zamówienia, w tym płatności i dostawy. Przy płaceniu kartą kredytową otrzymujemy od naszego dostawcy usług płatniczych identyfikator płatności oraz ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej. Służy nam to do uwierzytelnienia i alokacji zamówienia, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe niezbędne do dokonania płatności są gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie kontraktu na wykonanie i obsługę kontraktów) oraz art. 6 ust. 1 f) GDPR ( w zaoferowaniu Państwu bezpiecznej opcji płatności kartą kredytową).

Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych do korzystania z usług danego dostawcy usług płatniczych. Te informacje o płatnościach są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych i nie są przez nas przechowywane.

Zapisujemy dane do faktury i adresu dostawy na koncie użytkownika, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy następnym zakupie. Dane te można zmienić w dowolnym momencie w przyszłości.

Jeśli nie zgadzasz się z oferowanymi Ci metodami płatności, możesz nas o tym poinformować e-mailem na adres info@inelsys.pl. Następnie ponownie przeanalizujemy decyzję w świetle Państwa informacji.

Usuwamy Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach zamówień najpóźniej po upływie ustawowego okresu gwarancji, chyba że jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem zachowania danych.

6. KORZYSTANIE Z USŁUG ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW

Do obsługi naszej strony internetowej zlecamy przetwarzanie danych zewnętrznym usługodawcom (np. wysyłka zamówienia, oprogramowanie biuletynowe, centra komputerowe). W razie potrzeby usługodawcy ci przetwarzają również dane osobowe. Usługodawcy są przez nas starannie wybierani i monitorowani. Przetwarzają Państwo dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są Państwo również związani niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie lub zgodnie z przepisami prawa. Dane wprowadzone przez Państwa w rozumieniu punktu 3.1 zostaną usunięte najpóźniej po upływie 6 lat od upływu okresu przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym. Automatycznie rejestrowane dane określone w sekcji 3.2 zostaną zatem usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 14 miesięcy.

8. TWOJE PRAWA

Mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • prawo do informacji,
 • prawo do poprawiania lub usuwania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.


 9. PYTANIA

W przypadku ogólnych pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres: info@inelsys.pl